STABAT MATER & VIER ORKESTLIEDEREN / van STEFAN VANHEERTUM

Het Stabat Mater is oorspronkelijk een belangrijke middeleeuwse en Latijnse tekst over Maria in haar diepe smart om haar gekruisigde Zoon. In het werk van Vanheertum wordt de betekenis geprojecteerd naar het lijden van moeders in het algemeen. Het uitgangspunt van deze muziek is het verlies van een kind het emotionele rouwproces dat dit teweeg brengt. Een weg van pijn, woede, radeloosheid en misschien berusting. Ook 2015 zorgde ervoor dat het thema actueel blijft: de golf van aanslagen, vluchtelingen die de overtocht niet redden, oorlogen en zijn slachtoffers, kinderen die sterven door ondervoeding en ziekte…en de treurende moeders die achterblijven. Het lijden is universeel.